Глава поселения

  • петпрович1 )  Тюрин Анатолий Петрович – глава сельского поселения   Садгород  с  2005  года  по  2015  год.

 

 

ччч2)  Зайцева  Татьяна  Евгеньевна — глава  сельского  поселения  Садгород    с  03.11.2015  года.